Werkwijze

Aanmelding
Eerst komt er een aanmelding. Dit kan op eigen initiatief zijn (via de ouders of via de patiënt(e) zelf), maar kan ook na verwijzing door de leerkracht, de zorgcoördinator, het CLB, de huisarts, de kinderarts, de N.K.O.-arts, de neuroloog, de orthodontist,... Dit gebeurt meestal telefonisch. Daarbij maken we een eerste afspraak voor een gesprek en een onderzoek.

Onderzoek
Eerst volgt een anamnese gesprek om zo de hulpvraag te weten. We brengen u daarbij ook de hoogte van de praktische werking van de praktijk. Daarna volgt een uitgebreid onderzoek om zo het dossier voor terugbetaling op te maken. Informatie van derden wordt ingewonnen.

Behandeling
Het handelingsplan wordt uitgewerkt om doelmatig te werk te gaan en er wordt samen gezocht naar de meest geschikte vorm van begeleiding. Een afspraak duurt 30 of 60 minuten en wordt meestal op de praktijk gegeven, maar dit is ook in de school- of thuissituatie mogelijk. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met multidisciplinaire diensten zoals CLB, zorgcoördinatoren, (taak-)leerkrachten, (kinder-)artsen, neurologen, psychologen, orthodontisten, kinesitherapeuten, huisartsen…