Tarieven en terugbetaling

Daar de praktijk geconventioneerd is, zijn de prijzen vastgesteld door het RIZIV. Bij een goedkeuring van de mutualiteit krijgt u van onderstaande bedragen steeds 75% terugbetaald. Om via het RIZIV een tussenkomst te bekomen bij behandeling door een zelfstandige logopediste moet er steeds een aanvraag tot behandeling ingediend worden bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Volgend procedure is dan noodzakelijk:

Eerst worden enkele tests afgenomen waarbij wordt nagegaan waar de problemen zich situeren en hoe ernstig deze zijn. Aan de hand van deze gegevens wordt een verslag opgemaakt (= aanvangsbilan). Er is eveneens een voorschrift van de neus- keel- oorarts nodig. In geval van taalproblemen is ook een audiogram en een IQ-test nodig. Als alle papieren in orde zijn, sturen wij alles door naar uw ziekenfonds waar wordt beslist of u in aanmerking komt voor deze terugbetaling. Als dit wordt goedgekeurd, is dit geldig voor twee jaar.

Na één jaar moet een nieuw bilan (= evolutiebilan) worden opgemaakt, maar is een consultatie bij de huisarts voldoende. Bij articulatieproblemen is deze procedure anders, maar is afhankelijk van ziekenfonds tot ziekenfonds. Dat kunnen we dan samen eens bekijken specifiek voor uw ziekenfonds. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de honoraria. Deze kunnen jaarlijks wijzigen (laatste wijziging dateert van 1 januari 2019).

Prestatie Tarieven (euro) Terugbetaling (euro)
Aanvangbilan 33,16 per 30 minuten 25,66
Evolutiebilan 47,27 36,27
Individuele sessie van 30 min. 28,33 22,83
Individuele sessie van 60 min. 56,89 45,89


Voor gedetailleerde informatie verwijs ik u door naar de website van het RIZIV.